جلسه ی دهم

Mon Jan 20, 1394

جلسه دهم، اولین جلسه ی شیرازلاگ در سال 94 بود که با حضور اکثریت اعضا و یک عضو جدید برگزار شد. در این جلسه پیرامون موضوعات و فعالیت های هر فرد برای همایش اول اردیبهشت صحبت شد و همچنین مسئولیت ها و وظایف هر فرد مرور شد.در انتهای جلسه نیز اعضای به بیان مشکلات خود و یافتن راه حل به کمک دیگر اعضا پرداختند.  « Previous: Next: »