جلسه 15

Mon Feb 24, 1394

جلسه ی 15ام شیرازلاگ در تاریخ 21 اردیبهشت 94 با حضور 2 عضو جدید برگزار شد. در ابتدای جلسه پویا مطالبی درباره ی بوت شدن سیستم از bois تا کرنل تهیه کرده بود که ارائه داد و سپس وحید مراحل اضافه کردن یک Repository را مرحله به مرحله توضیح داد.

در ادامه برای هفته های آینده برنامه ریزی شد و تصمیم گرفته شد که آقای جفره در هفته ی آینده ارائه ای در زمینه ی توزیع آرچ آماده کنند و به درخواست اعضای حاضر در لاگ از تاریخ 4 خرداد 94 یک ساعت آخر لاگ توسط سیاوش به آموزش زبان برنامه نویسی پایتون اختصاص داده خواهد شد.


photo_2015-05-12_14-40-54

photo_2015-05-12_14-41-10  « Previous: Next: »