جلسه بیستم

Wed Apr 2, 1394

برنامه ی جلسه ی بیستم لاگ شیراز که در تاریخ 1 تیر 94 برگزار شد به قرار زیر است:

1. ارائه ی آقای رحیم فیروزی با موضوع شبکه ی صنعتی

2. آشنایی با اعضای جدید و یک مهمان اصفهان‌لاگی

3. زیرگروه کردن اعضای لاگ به خواست خودشان و قرار گرفتن در دسته های تخصصی‌تر (شبکه، سیستم توکار، گرافیک و برنامه نویسی)

photo_2015-06-22_22-51-15

photo_2015-06-22_22-51-02

photo_2015-06-22_22-51-06  « Previous: Next: »