جلسه 24

Thu May 1, 1394

در ابتدای این جلسه آقای جفره در باره‌ی سرویس‌ها صحبت کردند اینکه سرویس چیست و اینکه DBUS چه میکند. سپس درباره‌ی containerها توضیحاتی دادند و LXC، Docker و nspawnd را معرفی کردند. و در انتها درباره‌ی نحوه‌ی نصب داکر و اینکه چگونه میتوان یک برنامه را در داکر نصب کرد و مزایای آن چیست، توضیحاتی ارائه دادند. سپس وحید درباره‌ی air crack و نحوه ی کار کردن آن توضیحاتی ارائه داد.

IMG_7432 IMG_7433  « Previous: Next: »