جلسه 26

Tue May 13, 1394

در این جلسه که در فضای باز برگزار شد برنامه‌ریزی و یک سری هماهنگی‌ها درجهت برگزاری کلاس اموزشی زبان اسکرچ برای کودکان انجام شد. همچنین اعضا گزارشی از مسئولیت‌هایی که برعهده داشتند و روند پیشرفت آن‌ها ارائه دادند.

photo_2015-08-03_23-53-18  « Previous: Next: »