جلسه ۴۳

Wed Oct 1, 1394

در این جلسه اعضا به رفع اشکال پیرامون نضب گنو لینوکس در انواع لپ تاپ ها پرداختند. سپس موضوعاتی در رابطه با lpi مطرح شد.

1 2  « Previous: Next: »