جلسه 58

Tue Feb 24, 1395

در آغاز جلسه 58 جناب آقای مهندس فیروزی اولین جلسه از دوره (لینوکس از پایه) را آغاز کردند. ابتدا کمی در مورد اجزای مختلف یک کامپیوتر صحبت کرده و به توضیح سخت‌افزار و نرم‌افزار پرداختند. پس از آن کمی در مورد firmware و انواع آن‌ها مانند BIOS توضیحاتی دادند. در ادامه توضیحاتی در مورد کرنل ها و معماری های مختلف کرنل ارائه دادند و چندین کرنل موجود را از نظر معماری بررسی کردند. در پایان نیز چند دستور پایه در ترمینال لینوکس را توضیح دادند.

در ارائه دوم پویا کمی در مورد Arch Build System صحبت کردند. در ابتدا چیستید ABS را توضیح داده و سپس به صورت گام به گام نحوه ی ساخت یک پکت با استفاده از ABS را بررسی کردند.  « Previous: Next: »